Poštovani,

Uprava Glavnog grada, u želji da djeluje što transparentnije i efikasnije, pokrenula je novi servis koji Vam omogućava da se putem web portala informišete o statusu podnijetog zahtjeva (kretanje, način rješavanja, žalbe, prigovor..) koji se obrađuje u organima / službama Glavnog grada.

Ukoliko želite da pratite kretanje Vašeg zahtjeva, potrebno je da posjedujete Potvrdu o prijemu podneska sa pristupnim podacima portalu (PIN i šifra), koja će Vam biti izdata prilikom predaje zahtjeva.

Nakon uspješne prijave na portal, omogućen Vam je pregled predmeta podijeljen u tri segmenta:

  1. osnovni podaci o predmetu (informacije o djelovodnom broju, statusu predmeta, podnosiocu, vrsti predmeta, klasi predmeta, naziv organa kojem je zahtjev podnešen…)
  2. kretanje predmeta (način rješavanja, žalba, tužba…)
  3. podnesci (lista dokumenata koji su pridruženi – dodati predmetu u postupku rješavanja)

Osim ovog načina omogućili smo Vam, da status predmeta možete pratiti putem SMS-a i e-mail-a. Ukoliko želite da dobijate obavještenja putem SMS-a i e-mail-a potrebno je da ostavite potrebne podatke prilikom predaje zahtjeva.

S poštovanjem,
Glavni grad Podgorica